Blejme apartamente qe rrihen nga rrezet e diellit .

Kërkohen për blerje apartamenete të cilat kanë  pozicion të tillë që të kapen nga rrezet e diellit.Sidomos ato apartamente të…